Ruimte te huur!

Ben je op zoek naar een ruimte voor een lezing, een workshop, een vergadering, een kantoor, een flexplek of een ander event? De GRRU heeft verschillende ruimtes te huur.

Welkom in onze knusse of ruime vergaderruimtes en zalen. Bij ons vind je verschillende zaalopties, perfect voor allerlei soorten bijeenkomsten. Van intieme vergaderzalen geschikt voor gezelschappen van 18 personen tot een thuiskamer of gymzaal waar wel 120 gasten staand kunnen genieten. Onze ruimtes zijn flexibel in te delen, zodat je eenvoudig extra ruimte kunt creëren voor workshops of andere activiteiten.

We nodigen je graag uit om onze zalen en ruimtes met een uniek upcycled design te ontdekken voor jouw evenement! Met aandacht voor duurzaamheid, creativiteit en originaliteit voegen we een bijzondere touch toe aan jouw vergadering, feestje of lezing. Maak gerust een afspraak voor een rondleiding via post@altijdwerkplaats.nl


1. L’Oase – onze (t)huiskamer

[one-third-first][/one-third-first]
[one-third][/one-third]
[one-third][/one-third]

 


2. The Gym  – Circulair Ambachtscentrum: Gooise CAC

[one-half-first]Kantoorruimte in de Gym[/one-half-first]
[one-half]

Gym

[/one-half]

 


3. La Cantina 

Het sfeervolle hart van De Groene Ruijter is La Cantina. La Cantina is een bijzondere ontmoetingsplek ingericht met upcycled materiaal. De ruimte is geschikt voor zowel zakelijke als persoonlijke bijeenkomsten, evenementen en partijen. Ook kunnen workshops gegeven worden of kun je samen koken en een voedzame maaltijd eten. La Cantina biedt uitzicht op de prachtige boom op het plein met pop-up terras waar gasten van hun maaltijd genieten.

La Cantina is een prima plek voor vergaderen, catering, workshops en evenementen. We hebben een grote ruimte met diverse tafels die je naar eigen inzicht kunt verschuiven. Hierbij kun je desgewenst gebruik maken van onze catering. Bij mooi weer kun je ook heerlijk dineren onder de plataan, met een vuurtje en kaarsjes aan onder het genot van een drankje en een hapje.

[one-half-first][/one-half-first]
[one-half][/one-half]


4. De witte kamer  – de lerarenkamer

[one-third-first][/one-third-first]
[one-third][/one-third]
[one-third][/one-third]

 


5. Flexplek

Nederland, Bussum, november 2023 – expositie Caroline Schroder en Hape Smeele in De Groene Ruijter te Bussum.

TARIEVEN 

Prijzen verhuur ruimtes & catering GRRU

Dagdelen
08.30 – 12.30 uur
13.00 – 17.00 uur
17.30 – 21.30 uur

Prijzen per dagdeel

Groot digitaal scherm per dagdeel* 
€ 50,- per dagdeel
€ 75,- per dag

Verhuur voor de avonden
Voor de verhuur van avonden gelden aparte voorwaarden, mail ons voor nadere informatie: post@altijdwerkplaats.nl

* Geldt alleen voor ruimtes op de begane grond, behalve in la Cantina
**Onder voorbehoud

 


Komen we samen tot een overeenkomst? Dan ga je akkoord met de volgende zaken:

Betalingscondities
Bij een definitieve reservering dient de opdrachtgever een aanbetaling van 35% van de totale offerteprijs (inclusief omzetbelasting) te voldoen. De aanbetaling dient binnen vijftien (15) dagen na akkoord op de offerte te worden voldaan, tenzij per mail andere afspraken zijn gemaakt. De betaling van het restantbedrag volgt nadat de factuur is verzonden na de datum van het evenement.

Optieperiode
Een last-minute aanvraag waarbij de aanvangsdatum binnen 1 week valt, wordt alleen aangenomen als deze meteen als reservering wordt geboekt, en de aanbetaling van 35% is voldaan. Een optie is geldig voor maximaal 5 werkdagen, waarna deze automatisch vervalt, tenzij de opdrachtgever de optie omzet in een reservering.

BTW
Alle prijzen in onze offertes en contracten zijn exclusief omzetbelasting. De btw-percentages die momenteel gelden, worden toegevoegd aan de kosten en in rekening gebracht.

Garantie aantal gasten
Het in de definitieve opdrachtbevestiging of offerte vermelde aantal gasten wordt beschouwd als garantieaantal voor het betreffende evenement, tenzij de klant nadien tijdig en schriftelijk een gewijzigd aantal heeft doorgegeven.
Wijzigingen van het omschreven garantieaantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot 2 weken voor het evenement.
Wijzigingen van het garantieaantal zijn na ondertekening van de offerte nog mogelijk tot zeven (7) werkdagen voor de daadwerkelijke opdrachtdatum, met een maximum verlaging van 10% van het in de eerste alinea gestelde garantieaantal. Bij een hogere verlaging dan 10% worden er kosten in rekening gebracht.
Als het aantal gasten binnen deze termijn alsnog wordt gewijzigd, dan zal bij een verlaging het volledige garantieaantal in rekening worden gebracht. Als het aantal gasten binnen deze termijn wordt verhoogd, moet de opdrachtgever contact opnemen met ons. Dit is na overleg mogelijk. De kosten worden opgenomen in de eindfactuur.

Wijzigingen
Indien de opdrachtgever gedurende het organisatieproces enig programmaonderdeel van het overeengekomen evenement wil aanpassen of toevoegen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Deze aanpassingen of toevoegingen dienen schriftelijk/per mail te worden bevestigd.

Vergunningen
Als externe vergunningen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een evenement, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze vergunningen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Annuleringsvoorwaarden voor besloten evenementen
Annulering door de huurder:

 • De huurder kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk/per mail annuleren.
 • Bij no-show is de klant in alle gevallen verplicht het volledig geoffreerde bedrag te betalen conform de voorwaarden te betalen.

Bij het reserveren van een locatie/locaties voor meerdere aaneengesloten dagen of bij het boeken van besloten evenementen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering tot 6 weken voor aanvang: 25% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;
 • Annulering binnen 6 tot 4 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;
 • Annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;
 • Annulering korter dan 2 weken voor aanvang: de volledige overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten is verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden voor alle overige bijeenkomsten

 • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten.
 • Bij annulering binnen 8 weken tot 6 weken voor aanvang: 25% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten.
 • Bij annulering binnen 6 weken tot 4 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten.
 • Bij annulering binnen 4 weken tot 2 weken voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten.
 • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang: de volledige overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten is verschuldigd.

Annulering door de locatie
Annulering door de locatie kan in hoge uitzondering en bij overmacht voorkomen.
Bij annulering door de locatie volgt volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Wij zullen daarnaast een zo groot mogelijke inspanning leveren om een passende locatie of andere datum voor de partij te vinden.

Betalingen en prijzen
U bent aan de AltijdWerkplaats de overeengekomen huurprijs en de prijs van overige afgenomen diensten/producten verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging van de reservering. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

AltijdWerkplaats behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de verhuur van locaties, levering van diensten en goederen op 1 januari of 1 juli van ieder jaar aan te passen conform het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld een grote kwaliteitsverhoging van de te huren locatie of te leveren diensten en goederen) kan een tariefswijziging, anders dan het bepaald in voorgaande lid van dit artikel, plaatsvinden. In dat geval zal AltijdWerkplaats de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en een redelijke termijn bieden om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn.

Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan AltijdWerkplaats na kennisgeving aan de klant, de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval
gelden als situaties van overmacht:

 • Storingen in de aanvoer door derden te leveren goederen of diensten.
 • Het uitvallen van installaties, die noodzakelijk zijn voor uitvoering van onze diensten.
 • Overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd.
 • Brand of ongevallen die buiten de schuld of nalatigheid van AltijdWerkplaats zijn ontstaan.
 • Opzegging van de huur van de locatie door de gemeente Gooise Meren

Vermissing of schade
Wanneer van derden gehuurde, AltijdWerkplaats of haar leveranciers ter beschikking gestelde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de opdrachtgever dit onmiddellijk te melden aan AltijdWerkplaats en de vervangingswaarde te vergoeden aan AltijdWerkplaats, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van AltijdWerkplaats of haar leveranciers.

Geschil
Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van AltijdWerkplaats van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Holland.

Recente projecten