GreenTeam

In onze Westerse wereld leven velen al decennialang met het idee dat de natuur er is om ons als mens te dienen. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat ze onderdeel zijn van de natuur én dat ze goed voor haar moeten zorgen. De AltijdWerkplaats zet zich zeer actief in om aan dat besef bij te dragen. Wij voelen de urgentie om ons in te zetten voor het behoud en het herstel van de natuur, het vergroten van de biodiversiteit door inzet van meer inheemse planten en bomen, meer groenverbindingen en koelteplekken.
Hiermee creeren we tegelijkertijd lokaal waardevol werk en stimuleren het hergebruik van materialen.

GreenTeam

Om meer groene initiatieven van de grond te krijgen heeft de AltijdWerkplaats in 2019 het GreenTeam in het leven geroepen. Een groep van 15 lokale professionals, ervaringsdeskundigen en natuurliefhebbers die kennis, betrokkenheid en liefde voor de natuur willen overdragen aan inwoners, bedrijven en instellingen in onze regio. Er is o.a. veel expertise aanwezig over duurzame tuinontwerpen, inheemse planten, insecten, amfibieen, aanleg en onderhoud van vijvers/poelen.

Wij richten ons niet enkel op het buitengebied, maar ook op het vergroten van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom en in de eigen tuin. Het GreenTeam werkt o.m. samen met de gemeente, inwoners, Waterschap, SamenSnellerDuurzaam, De Groene Afslag, kwekerij Kas&Co en andere organisaties die streven naar een toekomst met meer ruimte voor flora en fauna.

Op deze manier willen wij gezamenlijk, meer en sneller impact maken in onze regio.

Ons GreenTeam kan het volgende voor bedrijven, gemeentes, terreinbeheerders en particulieren betekenen:

  • Ontwerpen en inrichten van duurzame en natuurrijke buitenruimtes, tuinen, parken en (bedrijven)terreinen (inheemse planten, vijvers, gevels, groen/blauwe daken, vijvers/wadi’s/sloten/poelen, composteersystemen  etc.)
  • Adviseren van opdrachtgevers en hoveniers in fases van ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen en overige buitenruimtes
  • Uitvoeren van nulmetingen en quickscans voor flora en fauna
  • Leveren van faunavoorzieningen en produkten t.b.v. ecologisch (circulair) verantwoord groenbeheer  (zoals roofvogelpalen, amfibieën trappen, nestkasten, compostbakken, hekwerken, schuttingen, groendaken etc.)
  • Invulling geven aan ‘groene’ onderwijsprogramma’s en workshops
  • Monitoring
  • Voorlichting over vergroening en klimaatadaptieve maatregelen.
  • Leveren van biodiversiteis(kerst)pakketten.

Wil je zelf je buitenruimte biodiverser maken? Of wil je meedoen, meedenken of op een andere manier bijdragen aan onze groene missie, laat het ons weten via groenloket@altijdwerkplaats.nl.

Iedere dinsdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur is het Groenloket op de Groene Ruijter (GRRU) geopend voor al je vragen over duurzaam vergroenen en het vergroten van de biodiversiteit in je eigen leefomgeving.

Volg ons op instagram (AltijdWerkplaats, GreenTeam Gooi&Vechtstreek en De Groene Ruijter (GRRU)) en facebook (AltijdWerkplaats & De Groene Ruijter) voor de laatste ontwikkelingen en meest recente projecten.

Aanleg en onderhoud poelen, vijvers
Poelen aanleg en onderhoud

Waarom kiezen voor de AltijdWerkplaats?
Wij willen dat de natuur samen met de mens floreert. Wij dragen ons steentje bij door samen te werken aan het vergroten van de biodiversiteit en zetten ieders unieke bijdrage in om daaraan direct of indirect bij te dragen. Dit doen wij door het kansrijke potentieel van onbenutte tijd van burgers aan te spreken die graag willen werken maar om een of andere reden dat (nog) niet doen en bieden actieve medemensen een nieuwe kans op zingeving, voldoening, en waardering. Hierdoor dragen wij bij aan de verbetering van zijn/haar economische positie maar ook aan de lokale gemeenschap. Wij zijn er van overtuigd dat we hierdoor gezamenlijk meer mogelijk kunnen maken: voor het individu, voor elkaar, voor onze idealen en voor de natuur.

Hiermee verbinden wij het kleine persoonlijke geluk van zingeving, voldoening & waardering met ons groot geluk – ‘Save the Planet’ door hier met z’n allen aan te werken.

“Samen meer werk maken van onze groene toekomst”

Meer informatie over ons gemeenschapsbedrijf.

Inheemse plantenkwekerij

Recente projecten