Over ons

AltijdWerkplaats in het kort

Wij willen natuurinclusief denken en handelen bevorderen en de biodiversiteit vergroten waarmee we tegelijkertijd lokaal toekomstbestendig werk en meer economische zelfstandigheid creëren (en daarmee zingeving, voldoening en waardering voor de mens oogsten). Als pioniers streven wij naar een nieuwe (complementaire en betekenisvollere) economie, waar meer oog is voor de natuur en de aarde waarbij wij energie van mensen inzetten die nu nog onbenut is. Ons concept is een unieke kans om meer van deze energie op te halen voor het herstel van de natuur daar waar de huidige economie te kort schiet. Hierin maken wij juist (!) geen onderscheid in doelgroepen, achtergronden en domeinen. Alle uitgevoerde activiteiten bevinden zich op het snijvlak van natuur, inspiratie en educatie, circulariteit (reduce/re-use) en het creëren van werk in opdracht, en voor onszelf.

Onze visie:
De natuur en mens samen laten floreren

AltijdWerkplaats werkt aan een wereld waarin mens en natuur floreren. Daarvoor is nodig dat respect voor de natuur zichtbaar wordt in ons dagelijks handelen, bij iedereen. Dat voor elkaar krijgen is onze stip op de horizon. Elke slag die we daarin maken is er een, het liefst samen met de ander en het als het kan vandaag. De klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies zijn een acute bedreiging voor de planeet en dus voor ons als mens.

Onze missie:
Samen werk maken van de natuur!

Ons motto is: “If we take care of nature, nature will take care of us (1)”

Het geeft onze missie weer: werk is het instrument om effectief bij te dragen aan de natuur in brede zin, én is in onze ogen het beste middel om zingeving, voldoening en waardering bij de mens te brengen. Wij willen dat ons werk inspireert, zodat mensen meer natuurbewust worden en vandaaruit gaan handelen. Natuur werkt en inspireert!

Onze strategie: wij creëren infrastructuur

Wij zetten ons als pioniers in om het voor iedereen mogelijk te maken te werken aan het verbeteren van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit, direct of indirect. Dat doen we door het scheppen van een infrastructuur waarin we het werken aan de natuur koppelen aan mensen die nu om wat voor reden dan ook niet meedoen in het werkproces in de maatschappij.

Dit doen we op fysieke plaatsen, in netwerkstructuren en verbindingen, zodat we ook anderen in staat stellen om meer impact te maken.

(1) Sir David Attenborough in A Life on Our Planet (2020)

“Samen meer werk maken van onze groene toekomst”

De AltijdWerkplaats streeft naar werk, altijd voor iedereen die wil werken. Ieders unieke bijdrage wordt vooral duurzaam, groen en sociaal ingezet waarbij speciale aandacht uitgaat naar het stimuleren van de biodiversiteit. De producten, diensten en projecten zijn ecologisch verantwoord en voor de toekomst houdbaar. Wij werken vanuit ons hart en doen vooral.

Ons concept

Het concept van de AltijdWerkplaats verbindt het kleine persoonlijke geluk, zingeving, voldoening & waardering, met het grote geluk ‘save the planet’ door verantwoord werk voor groen te doen.

Wij streven voor iedereen naar een fijne werkplek waarin dit samenkomt. Naast projecten, nemen we opdrachten aan die direkt of indirekt bijdragen aan meer biodiversiteit en creëren zo werk dat we naar inzet van vermogen beschikbaar stellen aan iedereen die wil werken. Of je nu zzp-er, vrijwilliger, beperkt of onbeperkt, rijk of arm, jong of oud, van hier of van daar bent: enige voorwaarde is dat je gemotiveerd jouw vermogen wilt inzetten voor het goede doel in samenwerking met anderen.

Wij sturen op blijvende positieve impact voor de natuur en de mens. Als je wilt staan wij open om je te helpen te ontwikkelen, maar ‘doen wat je kunt’ kan ook een prima streven zijn. Wij proberen een werkplek voor je te vinden waar je tot je recht komt en goed doet voor de natuur. En dat zal voor iedereen anders zijn.

Samen met stichting Broedplaats Gooise Meren vormen wij een gemeenschapsbedrijf (Community Interest Company). Een organisatie voor, door en van de gemeenschap.

Stichting Broedplaats Gooise Meren

(ANBI status)
Stichting Broedplaats Gooise Meren helpt ideeën en initiatieven te ontwikkelen met en voor mensen die hun schouders willen zetten onder een meer inclusieve samenleving, een groener Gooi en een waarderende economie. Ze streeft er naar om een spil te zijn in de lokale gemeenschap die meer samenwerking mogelijk maakt tussen inwoners en lokale belanghebbenden, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs. En dat alles op drie pijlers die richting geven aan ons handelen: Wij willen sociaal, groen en economisch duurzaam zijn, opdat ons initiatief meerwaarde levert aan de gemeenschap en zo blijft bestaan.

AltijdWerkplaats

De AltijdWerkplaats is de werkbv van stichting Broedplaats Gooise Meren en zorgt voor uitvoering van de initiatieven van de Broedplaats.  De AltijdWerkplaats spreekt het kansrijke potentieel van onbenutte tijd van burgers aan die graag willen werken maar om een of andere reden dat (nog) niet doen en biedt actieve medemensen een nieuwe kans op zingeving, voldoening, en waardering.

Wij staan voor de overtuiging dat we hierdoor gezamenlijk meer mogelijk kunnen maken: voor jezelf, voor elkaar , voor onze idealen en voor de natuur. Zodanig dat we economisch duurzaam zijn waarbij iedereen gewaardeerd wordt voor zijn/haar inzet.

Recente projecten