Biodiversiteit in onze gemeente – samen meer groen ontwikkelen

Biodiversiteit in onze gemeente: samen meer groen ontwikkelen
Biodiversiteit betekent zorgen voor meer verscheidenheid in soorten planten, dieren en andere levensvormen. Dit vraagt onder andere om meer groen en minder bestrating in tuinen. Op de website duurzaam.gooisemeren.nl deelt de gemeente goede en praktische tips om hier actief mee bezig te zijn. Dit is niet alleen beter voor ons allemaal, je tuin wordt er ook mooier en leuker van. Maar wat doet de gemeente zelf om de biodiversiteit te vergroten?
 
Ecologisch maaibeheer
“Groen en biodiversiteit zijn onderwerpen die iedereen aan het hart gaan die bij de gemeente in het groen werkt”, aldus Jon Drost, asset manager groen, sport en spelen. “Ons biodiversiteitsactieplan biedt handvatten voor het beleid en beheer in en rondom de gemeente. We passen bijvoorbeeld aangepast maaibeheer toe. Dit houdt in dat bepaalde delen een of twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van regelmatig. Op deze manier krijgen meer planten, grassen en kruiden een kans, en daar hebben insecten en vogels baat bij.”
[one-fourth-first]

Groot hoefblad mannelijke bloem, Petasites hybridus

[/one-fourth-first]
[one-fourth]

Boekweit

[/one-fourth]
[one-fourth]

Tulpen geel, Tulipa spec, yellow tulips, Holland, Netherlands

[/one-fourth]
[one-fourth]

Rode wederik, Lysimachia atropurpurea

[/one-fourth]

Doelsoortgerichte maatregelen
Beleidsadviseur Ellen Feller vertelt dat doelsoorten zijn aangewezen om gericht sturing te geven aan de inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen en de natuurgebieden. Dit zijn onder andere eekhoorns, ringslangen, egels, watersalamanders, vleermuizen, huismussen en merels. “Per doelsoort is beschreven welke maatregelen nodig zijn om de biodiversiteit en ecologische structuren te behouden en versterken. Zo proberen we steeds grotere natuurlijke verbindingen te maken via bermen, bomenrijen en watergangen.” Ook de otter is in de doelsoorten opgenomen, en laat zich volgens Ellen al regelmatig in en buiten het Naardermeer zien.
 
Effectief middel tegen eikenprocessierups
Een andere maatregel is het aanbrengen van variatie in plant- en boomsoorten. Ook wordt elke boom in de openbare ruimte eens in de vier jaar gecontroleerd op gezondheid en veiligheid. Het beheer van poelen en vijvers wordt afgestemd op de gewenste doelsoorten. Voor insecten worden insectenhotels aangelegd en onderhouden, zoals bij de Piet Heinlaan in Bussum. Ook zijn op meerdere plekken van de AltijdWerkplaats afkomstige mezenkasten opgehangen. “Hiermee stimuleer je de natuur trouwens ook om zelf de overlast van de eikenprocessierups aan te pakken,” lacht Jon.
 
Broedseizoen respecteren
Tot slot doen Jon en Ellen een oproep. “Het broedseizoen is weer begonnen en loopt tot ongeveer tot half juli. Hier houdt de gemeente bij het plannen van maai- en onderhoudswerkzaamheden vanzelfsprekend rekening mee. Ook de inwoners vragen we om niet onnodig te snoeien, maaien of kappen in deze periode waarin veel nieuw leven ontstaat.”


Wil jij weten hoe je meer kunt bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit? Bekijk dan onze 10 praktische tips op de website van de AltijdWerkplaats: https://altijdwerkplaats.nl/10-biodiversiteits-tips/

Openingstijden en contact
Voor overige vragen of voor het maken van een afspraak, mail ons ook via groenloket@altijdwerkplaats.nl. We zijn veel buiten, in het groen, daarom kan het soms een dagje duren voor je antwoord hebt.

Meer informatie:
De biodiversiteit vergroten? Ga aan de slag met inheemse planten in je tuin (interview Nature Today met Martin Stevens)

Onze ambassadeurs:
Wilde Weelde
Levend Archief
Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek
Gemeente Gooise Meren (Klimaat en Water)

De AltijdWerkplaats gaat voor groeiende impact op natuur en werk. Bij de Groene Ruijter, onze inspiratielocatie voor biodiversiteit, verbinden we initiatieven die hard willen werken aan een wereld waarin plant en dier kunnen floreren.

Bron planten- en insectenfoto’s: Wolverlei, Martin Stevens (ook lid van het GreenTeam Gooi- en Vechtstreek)

Recente projecten