Stadsecoloog Kelly Driessen: “Elke meter is er één”  

Sinds kort heeft Gooise Meren een eigen stadsecoloog. “Mijn doel is om samen met de inwoners voor meer biodiversiteit en natuurwaarde te zorgen. Zodat zowel mens als flora en dier een leefplek binnen de bebouwde kom hebben én meer genieten.” 

Groener en levendiger  
Kelly Driessen was als kind al veel buiten te vinden. “Ik vind het supermooi om te ontdekken hoe de natuur in elkaar zit, en deed dit ook tijdens mijn studies toegepaste biologie en ecologie. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in mijn eerste baan op deze mooie plek zit. Er is veel mogelijk om de gemeente samen met mijn collega’s en de inwoners groener en levendiger te maken.”

Natuurinclusief isoleren of verbouwen
“Kansen benutten op een relatief klein en druk stukje land, daar gaat het om“, aldus Kelly. “Ons belangrijkste project is het soortenmanagementplan dat de populatie en het leefgebied van beschermde diersoorten zoals de huismus, spreeuw en vleermuis beschrijft. Hierdoor kunnen we gerichte oplossingen bedenken om bijvoorbeeld woningen natuurinclusief te isoleren of verbouwen, en broed- en overwinteringslocaties te behouden.”
Geordende wildgroei  
Veel onderzoek en papieren plannen dus? “Er zijn ook veel mooie initiatieven, zoals op plekken niet meer intensief maaien. Hierdoor kun je nu verrast worden door geordende wildgroei bij bijvoorbeeld de achteringang van station Naarden-Bussum. Ook ben ik betrokken bij het TIM-project voor vlinder-, libellen- en nachtvlindertellingen met De Vlinderstichting. Het is erg belangrijk dat veel mensen helpen inventariseren wat er gebeurt met deze diersoorten.”

Planten voor straatambassadeurs
“Als iedereen iets extra’s doet voor de natuur, maken we samen een groot verschil”, benadrukt ze.  “Inwoners kunnen zelf veel doen door rond het huis te zorgen voor minder bestrating, potplanten op het balkon of gevelbegroeiing. Ook kunnen ze meedoen aan lokale initiatieven van bijvoorbeeld Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren of de GRRU (Groene Ruijter). Tot en met 31 oktober vindt het NK Tegelwippen plaats, waar onze gemeente aan meedoet. Ook erg leuk is de Schoon & Groen actie van de werkgroep Gooise Meren 100% zwerfvuilvrij. Iedereen die hieraan meedoet, krijgt gratis drie inheemse planten bij de GRRU.”

Vergroeningsvragen
Doe inspiratie op bij de GRRU van dinsdag tm. vrijdag. Voor specifieke groene vragen kun je terecht bij het groenloket@altijdwerkplaats.nl; elke dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Ook kun je de website van gemeente Gooise Meren bekijken, daar staan veel handige tips: duurzaam.gooisemeren.nl.

 

Recente projecten