De Groene Afslag & AltijdWerkplaats over Green Friday

Verrast door spontaan bezoek van Gooi TV, De Dag van Andreas, om iets te vertellen over Green Friday.

Flits interview bij De Groene Afslag en AltijdWerkplaats ..

Recente projecten