Grootouders voor het Klimaat Gooise Meren

Bij de GRRU kregen we de kans om de eerste bijeenkomst van “Grootouders voor het Klimaat Gooise Meren (GvhK-GM)” te organiseren.

In oktober van dit jaar kwamen ongeveer 20 geïnteresseerden in Gooise Meren voor het eerst samen als groenkijkers voor het initiatief “Grootouders voor het Klimaat – Gooise Meren”. Ze werden verwelkomd met koffie en zelfgemaakte taart, wat een leuke gelegenheid bood om ieders motivatie en achtergrond te delen voor deelname aan dit initiatief van GvhK-GM. Het gezelschap bleek zeer divers.

Alle aanwezigen waren naar schatting grootouder of hadden de leeftijd om het te kunnen zijn. Niet iedereen was echter grootouder; sommige kinderen hadden bewust ervoor gekozen geen volgende generatie op de wereld te zetten vanwege klimaatoverwegingen. Anderen hadden wel 5 tot 10 kleinkinderen, soms deels eigen, deels uit een fusiegezin of geadopteerd. Bijna iedereen was actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij ‘het Filmhuis’ in Bussum.

Er waren bezoekers die betrokken zijn bij het opzetten van voedselbossen, bezoekers met ideeën voor een groene bestemming van de voetgangerstunnel bij het NS-Station Naarden-Bussum, een emeritus predikant, mensen van IVN natuur educatie, bezoekers die actief deelnemen aan de Groene Golf, mensen die weesfietsen omvormen tot duurzame oplossingen, oud-leraren, adviseurs voor duurzame landbouw en visserij, voorstanders van geen plastic speelgoed, en een kwartiermaker voor “Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren”. Kortom, er was veel potentieel en inzet voor activiteiten gericht op het vertragen van klimaatverandering.

Na de kennismaking volgde een rondleiding voor GvhK-GM door de  GRRU (Groene Ruijter), waarbij werd toegelicht welke activiteiten al zijn opgezet of in voorbereiding zijn. Hoewel de geplande discussie over onderwerpen voor de diverse werkgroepen van “Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren” door tijdsgebrek niet plaatsvond, was dit een inspirerende middag en een goede reden om dit binnenkort wel te doen.

Dit bezoek maakte duidelijk welke creatieve ideeën er zijn en welke al met succes zijn gerealiseerd. Met dank aan de begeleiding van 1 van de 2 initiatiefnemers en oprichter van de GRRU, Rob Ebeling. We hebben het voorrecht om dit samen op te zetten en uit te breiden. De tijd dringt, maar met de aanwezige kennis en ervaring kunnen we er samen een succes van maken.

WAAROM DE BEWEGING GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT?
Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen en voelen we het aan den lijve. Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen

In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen/webinars, lokale acties en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest.

Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken.

Samen voor het klimaat.

https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/

Recente projecten